Sở Y tế kiểm tra về công tác phòng chống dịch Covid – 19 tại BV CTCH – PTTH Huế, Phòng khám đa khoa 102 Phạm Văn Đồng và công tác tiếp nhận,khám bệnh ban đầu

Ngày 02/06/2021, Đoàn kiểm tra Sở Y tế Huế do đồng chí Nguyễn Mậu Duyên  làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Bệnh viện CTCH – PTTH Huế và Phòng Khám đa khoa 102 Phạm Văn Đồng.

Bảo quản chi bị đứt lìa đúng cách

Làm cấp cứu mình rất hay gặp trường hợp bệnh nhân bị đứt lìa chi. Nhưng từ trước đến giờ, số bệnh nhân được bảo quản chi bị đứt đúng cách rất hiếm. Gặp nhiều nhất phải kể đến là các trường hợp người nhà