Khám sức khỏe tổng quát

Bệnh viện chấn thương chỉnh hình phẫu thuật tạo hình Huế cung cấp các dịch vụ khám sức khỏe tổng quát cho các mục đích gồm Kiểm tra sức khỏe định kỳ; Khám sức khỏe xin việc làm; Khám sức khỏe nhập học; Khám sức