Khám Bảo Hiểm Y Tế

Bệnh nhân có thẻ BHYT sẽ được Bệnh viện chấn thương chỉnh hình phẫu thuật tạo hình tiếp nhận khám & điều trị theo danh mục bệnh tật và thuốc men do sở y tế phê duyệt. Đối với những người mua bảo hiểm liên