Dược & Vật Tư Trang Thiết Bị

Bao gồm hệ thống kho dược & nhà thuốc đủ các điều kiện về vệ sinh – an toàn và lưu trữ dược phẩm Nguồn thuốc vào bệnh viện được hội đồng dược thẩm định và quyết định bảo đảm chất lượng & hiệu quả