Chấn Thương & Chỉnh Hình

1. Chấn thương: Khám, phẫu thuật và điều trị các loại chấn thương vùng Hàm mặt,Tai Mũi Họng, Chấn thương tổng quát , chấn thương cơ quan vận động, chấn thương cột sống, do các nguyên nhân lao động, giao thông và các nguyên nhân