Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Khác

Các dịch vụ hỗ trợ khác gồm phòng hậu phẩu, điều trị nội trú, dịch vụ ăn uống, dịch vụ xe cứu thương đón – đưa, dịch vụ đặt hẹn khám bệnh, Dịch vụ yêu cầu bác sỹ, Dịch vụ tra cứu bệnh sử…