Năm 2006: Khánh thành Bệnh viện Chuyên khoa tư nhân chấn thương chỉnh hình phẫu thuật tạo hình quy mô 21 giường tại số 9 Nguyễn Huệ, phường VĩnhNinh, Thành phố Huế theo Quyết định số 130/GPHĐ-BYT ngày  tháng  năm 2001 của Bộ Y Tế .
Năm 2015: Quyết định 3398/QĐ – UB ngày  tháng  năm 2014 của Bộ Y Tế Chuyển Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Phẫu thuật Tạo hình tại số 9 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế về số 102 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Vỹ Dạ,Thành phố Huế và cho phép đổi tên Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Phẫu thuật tạo hình Huế trực thuộc Sở Y tế Thừa thiên Huế với quy mô 50 giường.