Bệnh viện CTCH-PTTH Huế tổ chức bình bệnh án định kỳ hàng tháng – giải pháp giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện

Bệnh viện CTCH-PTTH Huế tổ chức bình bệnh án định kỳ hàng tháng – giải pháp giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện Chiều ngày 28/02/2020, tại hội trường tầng 5 của Bệnh viện, Ban Giám đốc Bệnh viện CTCH –