Xét Nghiệm

Được trang bị các máy xét nghiệm hiện đại, thế hệ mới nhất. Thực hiện được tất cả các xét nghiệm sau một cách chính xác và nhanh chóng, đáp ứng mọi yêu cầu chẩn đoán, theo dõi & điều trị bệnh: Xét nghiệm huyết

Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

Nhiệm vụ a) Lập kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện. b) Xây dựng các quy định, quy trình kiểm

Dược & Vật Tư Trang Thiết Bị

Bao gồm hệ thống kho dược & nhà thuốc đủ các điều kiện về vệ sinh – an toàn và lưu trữ dược phẩm Nguồn thuốc vào bệnh viện được hội đồng dược thẩm định và quyết định bảo đảm chất lượng & hiệu quả