Đại hội công đoàn cơ sở Bệnh viện CTCH – PTTH Huế lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Share!

Sau 17 năm từ ngày thành lập và đi vào hoạt động của Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình – Phẫu Thuật Tạo Hình Huế, tổ chức công đoàn lâm thời tại đơn vị được hình thành, trải qua 2 kỳ đại hội với nhiều thành tích nổi bật theo từng nhiệm kỳ.

Phát huy những thành tích đã đạt được, với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển” , ngày 16/05/2023 Ban chấp hành CĐCS Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình – Phẫu Thuật Tạo Hình Huế long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với nhiệm vụ tổng kết phong trào CNVCLĐ và họat động Công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua; đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được để tìm ra những ưu điểm cũng như hạn chế yếu kém, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình – Phẫu Thuật Tạo Hình Huế lần thứ II .

Tham dự và chỉ đạo Đại hội về phía Công đoàn ngành Y tế có đồng chí Lê Viết Bắc – Phó Bí thư Đảng Ủy Sở Y tế – Phó giám đốc Sở Y tế – Chủ tịch công đoàn ngành Y tế; đồng chí Tôn Nữ Thùy Trân – Phó chủ tịch công đoàn ngành Y tế. Về phía Công đoàn cơ sở có Đ/c Nguyễn Ngọc Khiêm – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bệnh viện.Đồng chí Phạm Thị Minh Khoa –giám đốc công ty Kim Nguyễn ; cùng các đồng chí trong Đảng bộ, Ban chấp hành công đoàn cơ sở và 70 đại biểu đoàn viên công đoàn đại diện đoàn viên Công đoàn cơ sở Bệnh viện CTCH-PTTH Huế.

Đại hội đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2023; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028; Với phương châm Đại hội “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển” tại Đại hội đã có nhiều đại biểu tham gia tham luận, thảo luận đóng góp xây dựng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đặc biệt là phát huy vai trò của đoàn viên công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, Chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn; Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết quả hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua luôn được công đoàn Ngành Y Tế đánh giá cao trong việc xây dựng cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp, an toàn vệ sinh lao động” và đạt nhiều thành tích khen thưởng trong phong trào thi đua, văn nghệ, thể thao.

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình – Phẫu Thuật Tạo Hình Huế xác định một số nhiệm vụ trọng tâm:Thực hiện mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ viên chức, người lao động cả về số lượng, chất lượng; nâng cao bản lĩnh chính trị, hiểu biết xã hội. Phấn đấu trên 90% viên chức, người lao động được học tập Nghị quyết Đại hội Liên đoàn Lao động , Nghị quyết Đại hội Công đoàn Ngành Y tế và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Bệnh viện, 100% viên chức, người lao động tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua trong đơn vị; tham gia phát huy sáng kiến, cải tiến chất lượng, nâng cao năng suất lao động .Nâng cao số viên chức, người lao động, công đoàn viên giam gia các lớp nâng cao bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.100% khoa/phòng xây dựng và triển khai “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. 100% Tổ Công đoàn phối hợp với lãnh đạo khoa/phòng đăng ký và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và một số chỉ tiêu khác.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Lê Viết Bắc – Phó Bí thư Đảng Ủy Sở Y tế – Phó giám đốc Sở Y tế – Chủ tịch công đoàn ngành Y tế đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn cơ sở Bệnh viện CTCH-PTTH Huế đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ đến, cần tăng cường bồi dưỡng công tác công đoàn cho các cán bộ công đoàn, làm tốt hơn nữa sự phối hợp với chính quyền trong việc triển khai các hoạt động công đoàn, các phong trào thi đua và thực hiện tốt việc nêu gương người tốt việc tốt, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Cũng tại Đại hội,đồng chí Nguyễn Ngọc Khiêm-Bí thư Chi bộ- Giám đốc bệnh viện cũng đã phát biểu,xây dựng và bổ sung vào cáo cáo Chính trị và phương hướng trong nhiệm kỳ tới, tham mưu bổ sung nhiệm vụ nhằm kịp thời vận dụng trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

CĐCS Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình – Phẫu Thuật Tạo Hình Huế tiếp tục phát động, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả nhằm vận động VC-NLĐ nêu cao ý chí quyết tâm, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu trong chiến lược phát triển của Bệnh viện và của Ngành Y tế Thành phố; xây dựng đội ngũ nhân viên tận tâm, chuyên môn giỏi, phục vụ chuyên nghiệp; làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của VC-NLĐ; đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, cùng xây dựng Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình – Phẫu Thuật Tạo Hình Huế phát triển năng động, bền vững góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

*Một số hình ảnh từ đại hội:

Zalo
Hình ảnh đại hội
Zalo
Đồng chí Lê Viết Bắc – Phó Bí thư Đảng Ủy Sở Y tế – Phó giám đốc Sở Y tế – Chủ tịch công đoàn ngành Y tế
Zalo
Đoàn ngành công đoàn sở Y tế tặng hoa Đại hội
Zalo
Đồng chí Nguyễn Ngọc Khiêm-Bí thư Chi bộ- Giám đốc bệnh viện phát biểu tại Đại hội
Zalo
Chi Bộ Đảng tặng hoa chúc mừng Đại hội
Zalo
Đ/c Đoàn Khoa Phương Hải báo cáo kiểm điểm Của Ban chấp hành khoá II
Zalo
Đ/c Trần Nguyễn Bảo Hoàng- P.Chủ tịch CĐCS Báo cáo Tổng kết của BCH CĐCS Khoá II
Zalo
Đ/c Đinh Bảo Dương. Uỷ viên BCH.CĐCS- Trưởng phòng Điều dưỡng báo cáo tham luận
Zalo
Đ/c Huỳnh Thanh Tú. Phó Bí thư Chi bộ Bệnh Viện báo cáo tham luận.
Zalo
Bỏ Phiếu tín nhiệm BCH-CĐCS khoá 3.Nhiệm kỳ 2023-2028
Zalo
BCH Công đoàn khoá mới trúng cử BCH-CĐCS khoá 3.Nhiệm kỳ 2023-2028
Zalo
Tặng hoa các đồng chí BCH-CĐCS khoá 2 Nhiệm kỳ 2017-2023