Thư cám ơn !

THƯ CẢM ƠN! Lại tiếp tục 01 năm trôi qua năm 2021, với nhiều khó khăn thách thức bởi sự ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 trên toàn cầu. Ảnh hưởng lớn đến đời sống của mọi người, mọi gia đình và cả xã hội.