Gia đình Bệnh nhân Trần Hữu Quảng chân thành cám ơn đội ngũ Y Bác sĩ Bệnh viện

Share!