Sở Y tế kiểm tra về công tác phòng chống dịch Covid – 19 tại BV CTCH – PTTH Huế, Phòng khám đa khoa 102 Phạm Văn Đồng và công tác tiếp nhận,khám bệnh ban đầu

Ngày 02/06/2021, Đoàn kiểm tra Sở Y tế Huế do đồng chí Nguyễn Mậu Duyên  làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Bệnh viện CTCH – PTTH Huế và Phòng Khám đa khoa 102 Phạm Văn Đồng.