Bảo quản chi bị đứt lìa đúng cách

Làm cấp cứu mình rất hay gặp trường hợp bệnh nhân bị đứt lìa chi. Nhưng từ trước đến giờ, số bệnh nhân được bảo quản chi bị đứt đúng cách rất hiếm. Gặp nhiều nhất phải kể đến là các trường hợp người nhà