CA BỆNH LÂM SÀNG

Hiện nay trên Thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng số lượng bệnh nhân được thay khớp háng tăng lên hàng năm. Mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong nghiên cứu cơ sinh học khớp háng nhân tạo, về kỹ thuật