CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM TRỰC TUYẾN SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG VIÊM AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ: YẾU TỐ NÀO GẮN LIỀN VỚI KHUYNH HƯỚNG ĐIỀU TRỊ?

Share!
CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM TRỰC TUYẾN
SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG VIÊM AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ: YẾU TỐ NÀO GẮN LIỀN VỚI KHUYNH HƯỚNG ĐIỀU TRỊ?
10:30 – 12:30 / 23.09.2020
Một số hình ảnh:

Add Comment