KẾT QUẢ KIỂM TRA XÂY DỰNG BỆNH VIỆN AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH PHẪU THUẬT TẠO HÌNH HUẾ

Share!

KẾT QUẢ KIỂM TRA XÂY DỰNG BỆNH VIỆN AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH PHẪU THUẬT TẠO HÌNH HUẾ

Thực hiện Quyết định số 3088/QĐ-BYT  ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế  về Bộ tiêu chí “Bệnh viện An toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” và Kế hoạch số 2043 /KH-SYT ngày 29/7/2020 của Sở Y tế Thừa Thiên Huế về Kế hoạch triển khai “Bệnh viện An toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”

Sáng ngày 27-8-2020, Đoàn Kiểm tra việc triển khai thực hiện “Bệnh viện An toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” của Sở Y tế Thừa Thiên Huế do BSCKII. Nguyễn Mậu Duyên-TP Nghiệp vụ y đã về kiểm tra kiểm tra  đánh giá việc triển khai thực hiện “Bệnh viện An toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện CTCH-PTTH Huế theo 37 tiêu chí Bệnh viện An toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Sau khi kiểm tra thực địa, Đoàn Kiểm tra Sở Y tế đã đánh giá: Nhìn chung qua kiểm tra, so với các Bệnh viện khác Bệnh viện CTCH-PTTH Huế đã triển khai thực hiện bài bản, đầy đủ , chu đáo và độ an toàn cao.

Kết quả kiểm tra, đánh giá theo Bộ Tiêu chí Bệnh viện An toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch viêm đường hô hấp cấp, Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình Phẫu Thuật Tạo Hình Huế là Bệnh viện an toàn đạt Tỷ lệ 90,9 %.

Sau kiểm tra Ths.BS Nguyễn Ngọc Khiêm PGĐ Thường Trực đã tổ chức rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện “Bệnh viện An toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện trong thời gian qua và đề ra một số việc cần làm ngay để tiếp tục hoàn thiện và duy trì việc triển khai thực hiện “Bệnh viện An toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Một số hình ảnh kiểm tra, đánh giá của đoàn tại Bệnh viện CTCH PTTH Huế:

Add Comment