Bệnh viện CTCH – PTTH Huế diễn tập phòng, chống dịch COVID-19

Share!

Sau đây là 1 số hình ảnh diễn tập đưa ra các tình huống giả định của Bệnh viện CTCH – PTTH Huế:

Video diễn tập thực hiện cách ly tạm thời bệnh nhân có các triệu chứng nghi nhiễm Covid -19

 

 

 

Add Comment