KẾT QUẢ KIỂM TRA XÂY DỰNG BỆNH VIỆN AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH PHẪU THUẬT TẠO HÌNH HUẾ

KẾT QUẢ KIỂM TRA XÂY DỰNG BỆNH VIỆN AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH PHẪU THUẬT TẠO HÌNH HUẾ Thực hiện Quyết định số 3088/QĐ-BYT  ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế  về Bộ tiêu chí “Bệnh viện