Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình –Phẫu thuật tạo hình Huế sàng lọc 100% người ra vào bệnh viện, tăng cường triển khai đồng loạt nhiều biện pháp vì sức khỏe người bệnh, vì cộng đồng

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình –Phẫu thuật tạo hình Huế sàng lọc 100% người ra vào bệnh viện, tăng cường triển khai đồng loạt nhiều biện pháp vì sức khỏe người bệnh, vì cộng đồng   Những ngày vừa qua Bệnh viện CTH-PTTH Huế triển