Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình Phẫu Thuật Tạo Hình Huế tổ chức tham quan, du lịch cho  cán bộ công nhân viên và người lao động đang làm việc tại bệnh viện.

Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình Phẫu Thuật Tạo Hình Huế tổ chức tham quan, du lịch cho  cán bộ công nhân viên và người lao động đang làm việc tại bệnh viện. Chương trình thăm quan, nghỉ mát của BV CTCH- PTTH Huế được