Ngày 28/11/2019, Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện của Sở Y tế Thừa Thiên Huế đã tiến hành phúc tra kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019 tại Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình Phẫu Thuật Tạo Hình Huế.

Ngày 28/11/2019, Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện của Sở Y tế Thừa Thiên Huế đã tiến hành phúc tra kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019 tại Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình Phẫu Thuật