Lời cám ơn từ bệnh nhân Phan Đinh Sắt đến Bs. Nguyễn Ngọc Khiêm và Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình Huế

Share!

Add Comment