Ngày 08/03/2019, Ban Giám Đốc – Ban chấp hành Công đoàn Bệnh viện CTCH – PTTH Huế đã tổ chức buổi họp mặt thân mật “Kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3”

Ngày 08/03/2019, Ban Giám Đốc – Ban chấp hành Công đoàn Bệnh viện CTCH – PTTH Huế đã tổ chức buổi họp mặt thân mật “Kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3” Tới dự có các đồng chí trong Ban Giám Đốc