Những lời cảm ơn chân thành của người nhà bệnh nhân gửi đến tập thể cán bộ nhân viên y tế đang làm việc tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Phẫu thuật Tạo hình Huế.

Những lời cảm ơn chân thành của người nhà bệnh nhân gửi đến tập thể cán bộ nhân viên y tế đang làm việc tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Phẫu thuật Tạo hình Huế. Bệnh nhân “chỉ mới” 88 tuổi(Mẹ tôi), bị gãy