Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Khác

Share!

Các dịch vụ hỗ trợ khác gồm phòng hậu phẩu, điều trị nội trú, dịch vụ ăn uống, dịch vụ xe cứu thương đón – đưa, dịch vụ đặt hẹn khám bệnh, Dịch vụ yêu cầu bác sỹ, Dịch vụ tra cứu bệnh sử…

Add Comment