Vật tư thiết bị y tế

Share!

Bao gồm hệ thống kho dược & nhà thuốc đủ các điều kiện về vệ sinh – an toàn và lưu trữ dược phẩm

Nguồn thuốc vào bệnh viện được hội đồng dược thẩm định và quyết định bảo đảm chất lượng & hiệu quả điều trị.
Quy trình giao – nhận thuốc thuận tiện, nhanh chóng & chính xác.
Chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của khoa Dược BV

Theo dõi nhu cầu sử dụng thuốc, hóa chất và y cụ (sau đây gọi tắt là thuốc) của các khoa phòng tại bệnh viện trong tháng, dự toán và lập kế hoạch số lượng và chủng loại các thuốc hóa chất y cụ cho các tháng tiếp theo.
Là cơ quan tham mưu cho Giám Đốc trong việc quản lý chi phí cũng như sử dụng thuốc – hóa chất – y cụ hợp lý an toàn.
Kiểm tra và tham gia kiểm tra việc sử dụng thuốc – hóa chất – y cụ hợp lý, an toàn, hiệu quả và kinh tế trong bệnh viện.
Cam kết về chất lượng phục vụ của hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người bệnh trong lĩnh vực dược.
Bảo quản tốt thuốc, hóa chất và y cụ đúng như yêu cầu của nhà sản xuất cũng như các quy chế chuyên môn, đảm bảo chất lượng của thuốc, hóa chất và y cụ sử dụng trong bệnh viện. Thực hiện kiểm kê định kỳ hàng tháng về hạn dùng, số lượng xuất, nhập, tồn của các thuốc hóa chất và y cụ tại khoa dược. Lập báo cáo tình hình sử dụng các loại thuốc, hóa chất và y cụ của từng khoa phòng chuyển phòng tài vụ làm cơ sở quyết toán.
Cấp phát và đưa thuốc đến tận tay bệnh nhân nội trú và bảo hiểm ngoại trú hàng ngày, cấp phát hóa chất và y cụ cho các khoa lâm sàng, cận lâm sàng hàng tuần hoặc hàng tháng.
Kiểm tra, theo dõi định kỳ điều kiện bảo quản, số lượng, chất lượng, hạn dùng các loại hóa chất, y cụ và thuốc tại các tủ thuốc trực của các khoa lâm sàng, cận lâm sàng để có biện pháp xử lý kịp thời.
Thực hành dược lâm sàng: tham gia tư vấn, góp ý sử dụng thuốc trong điều trị theo phương châm đúng người, đúng bệnh, đúng dạng dùng, đúng liều dùng, đúng thời gian dùng và đúng khoảng cách giữa các liều. Tham gia hội chẩn với các khoa phòng bạn khi có yêu cầu. Tham gia bình bệnh án trong các buổi sinh hoạt khoa học cũng như kiểm thảo tử vong. Giám sát và hướng dẫn bệnh nhân phòng tránh tác dụng có hại của thuốc (ADR), lập báo cáo gởi về bộ Y tế.
Tham gia hội đồng Thuốc và Điều trị, thực hiện thông tin thuốc trong bệnh viện, góp phần tạo ra nguồn thông tin khách quan, khoa học phi thương mại.
Khoa được phân thành 4 tổ như sau:

Tổ Kho: gồm kho chính và kho lẻ (Thuốc, Hóa chất, Vật tư y tế tiêu hao). Tổ kho có nhiệm vụ thực hiện bảo quản và cấp phát theo Quy chế Bệnh viện, tham gia dự trù thuốc, y cụ và hóa chất và góp phần cung cấp thông tin thuốc theo nhu cầu của các khoa phòng.
Tổ Thống kê – Hành chính, Dược chính: Có nhiệm vụ giám sát các hoạt động xuất nhập tồn của tổ kho, thống kê chủng loại và số lượng các loại thuốc mà khoa phòng đã sử dụng, hàng tháng lập báo cáo gởi phòng Tài chính – Kế toán để quyết toán. Định kỳ và khi được yêu cầu lập báo cáo sử dụng thuốc gây nghiện/ hướng thần gửi về Bộ Y tế.
Tổ Dược lâm sàng và thông tin Thuốc: tham gia tư vấn, góp ý sử dụng thuốc cho bác sỹ, y tá, điều dưỡng, tham gia hội chẩn khoa, hội chẩn viện, kiểm thao tử vong, bình bệnh án, tham gia hoạt động thông tin thuốc, giám sát và hướng dẫn phòng tránh tác dụng có hại của thuốc (ADR) cho y tá và điều dưỡng.
Một số hoạt động chủ yếu:

– Về quản lý: tham gia đối chiếu quyết toán kinh phí sử dụng thuốc giữa khoa dược – khoa phòng – tài vụ, góp phần quản lý tốt kinh phí sử dụng thuốc, chống thất thu. Thực hiện tồn kho tối thiểu, giám sát hạn dùng, triệt để chống thuốc quá hạn (mà thực tế gần như không có). Tham gia cùng hội đồng Thuốc & Điều trị xây dựng danh mục và quy tắc sử dụng thuốc trong bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng điều trị.

Lập dự trù mua các thuốc, vaccin-sinh phẩm, vật dụng y tế, hóa chất thường dùng, hóa chất thuốc thử xét nghiệm, phim, thuốc X quang,. . . cho tất cả cá khoa lâm sàng, cận lâm sàng và khám chuyên khoa, theo nhu cầu sử dụng trong khám chữa bệnh.

Cấp phát hàng ngày thuốc, vật dụng y tế cho bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú và cấp cứu tại bệnh viện. Thực hiện mang thuốc đến khoa lâm sàng và chia thuốc hàng ngày theo tên bệnh nhân cho các bệnh nhân điều trị nội trú tại các
Cấp phát định kỳ hàng tuần hay hàng tháng : vật dụng y tế, hóa chất, thuốc thử, phim X- quang . . dùng trong các dịch vụ khám chữa bệnh trọn gói tại các khoa lâm sàng và cận lâm sàng.

– Về bảo quản tồn trữ: Bảo quản và quản lý thuốc, vaccin – sinh phẩm, vật dụng y tế, hóa chất, phim X quang,. . .tại khoa dược. Theo dõi chất lượng, số lượng, hạn dùng của các mặt hàng có trong kho dược. Thực hiện kiểm kê định kỳ hàng tháng. Đảm bảo thuốc được bảo quản ở điều kiện tối ưu, đạt chất lượng tốt nhất khi vào cơ thể bệnh nhân.

Kiểm tra, theo dõi định kỳ về bảo quản và sử dụng các thuốc và vật dụng y tế trang bị tại các tủ trực các khoa phòng.

– Về dược lâm sàng: kiểm tra y lệnh thuốc trước khi cấp phát, theo dõi sử dụng thuốc an toàn và hợp lý, về giờ dùng, đường dùng, cách dùng, tương tác thuốc, tác dụng phụ của thuốc. . .

Tham gia nêu ý kiến về việc sử dụng thuốc trong các buổi bình bệnh án và kiểm thảo tử vong do bệnh viện tổ chức.

Thông tin, tư vấn cho bác sĩ, điều dưỡng, bệnh nhân về sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. Kiểm soát, quản lý sai thuốc trong kê y lệnh nội trú.

Theo dõi và lập báo cáo ADR gởi Trung tâm Quốc Gia ADR – Bộ Y tế.

Các quy chế, quy định, quy trình chuyên môn dược đã áp dụng và đang được tiếp tục soạn thảo tại khoa Dược BV

Quy chế công tác khoa dược.
Quy chế sử dụng thuốc.

Add Comment