Khám Bảo Hiểm Y Tế

Share!

Bệnh nhân có thẻ BHYT sẽ được Bệnh viện chấn thương chỉnh hình phẫu thuật tạo hình tiếp nhận khám & điều trị theo danh mục bệnh tật và thuốc men do sở y tế phê duyệt.

Đối với những người mua bảo hiểm liên quan đến y tế, sức khỏe, Bệnh viện chấn thương chỉnh hình phẫu thuật tạo hình Huế sẽ gửi thông tin về chi phí điều trị để Công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh cho bệnh nhân (chỉ áp dụng cho các trường hợp công ty bảo hiểm có ký hợp đồng hợp tác với Bệnh viện chấn thương chỉnh hình phẫu thuật tạo hình).

Các trường hợp khác Bệnh viện chấn thương chỉnh hình phẫu thuật tạo hình Huế sẽ cung cấp cho bệnh nhân đầy đủ hồ sơ điều trị + chứng từ thanh toán để bệnh nhân tự chủ động làm việc với Công ty bảo hiểm của mình.

Add Comment