Công nghệ thông tin

Share!

1. Chức Năng – Nhiệm Vụ:

Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, thư viện,
Đề xuất các dự án và kế hoạch hoạt động công nghệ thong tin.
Duy trì hoạt động công nghệ thông tin
Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa phòng và các đơn vị có liên quan.
Tham gia nghiên cứu, xây dựng, phát triển các phần mềm ứng dụng phục vụ cho bệnh viện.
Hướng dẫn, đào tạo, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của đơn vị cho cán bộ, viên chức của đơn vị.
Xây dựng, phát triển các đề án, dự án công nghệ thông tin.
Xây dựng hệ thống dữ liệu quản lý cho đơn vị.
Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong đơn vị.
Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các tổ chức, phòng ban thuộc đơn vị.
2. Nghiên Cứu Khoa Học & Sáng Kiến Cải Tiến:

Hệ thống trợ giúp trực tuyến
Quản lý bệnh nhân bằng mã vạch và thẻ bệnh nhân
Quản lý hệ thống xét nghiệm và trả kết quả xét nghiệm tự động
3. Các Chương Trình Đã Triển Khai Thực Hiện Trong Bệnh Viện:

Hệ thống quản lý thông tin bệnh viện : quản lý toàn bộ qui trình khám chữa bệnh của bệnh nhân khi đến khám và điều trị tại bệnh viện
Hệ thống trợ giúp trực tuyến : hổ trợ triển khai hệ thống và trợ giúp giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện chương trình quản lý bệnh viện
4. Hướng Phát Triển:

Triển khai hệ thống đăng ký khám bệnh trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa
Xây dựng hệ thống hội nghị trực tuyến, telemedicine
Thư viện điện tử : nhằm cập nhật thông tin, kiến thức y học cho đội ngũ y bác sĩ.

Add Comment