Kết quả kiểm tra công tác phòng, chốngdịch bệnh Covid-19 và hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế

Share!

Kết quả kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Bệnh viện CTCH – PTTH Huế đạt 130 điểm, xếp loại bệnh viện an toàn.

Add Comment