Tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh và người nhà người bệnh về phòng chống dịch Covid-19

Share!

Tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh và người nhà người bệnh về phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Tỉnh và Sở y tế Thừa Thiên Huế, trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và nguy cơ mắc bệnh Covid-19.

Sáng ngày 25/07/2020 bênh viện CTCH PTTH Huế đã tổ chức tư vấn – giáo dục sức khỏe cho người bệnh/người nhà người bệnh về nguyên nhân triệu chứng và cách phòng chống hai dịch bệnh : Covid-19 và Sốt xuất huyết.

Các thành phần tham dự buổi tư vấn đã tham gia thảo luận sôi nổi.

Cuối buổi tư vấn giáo dục sức khỏe, lãnh đạo bệnh viện đã kêu gọi mọi người tích cực thực hiện các biện pháp chống dịch để phòng bệnh cho bản thân, cho người thân và cộng đồng

 

 

 

Add Comment