VAI TRÒ CỦA CIMENT KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ MẤT ĐOẠN XƯƠNG DO VIÊM XƯƠNG VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP GÃY HỞ PHỨC TẠP

Share!
  • Đặc điểm
  • Tác dụng

– Che lấp, trám vá

– Cầu liên kết tăng độ vững cho ổ gãy của xương

– Tránh ứ đọng dịch

– Nguồn kháng sinh tại chỗ

– Tạo cơ hội để ghép xương trong tương lai

  

         

Add Comment