Ngày 28/11/2019, Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện của Sở Y tế Thừa Thiên Huế đã tiến hành phúc tra kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019 tại Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình Phẫu Thuật Tạo Hình Huế.

Share!

Ngày 28/11/2019, Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện của Sở Y tế Thừa Thiên Huế đã tiến hành phúc tra kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019 tại Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình Phẫu Thuật Tạo Hình Huế.

Việc đánh giá chất lượng Bệnh viện nhằm kiểm tra việc đo lường, đánh giá sự hài lòng của người bệnh về phong cách, thái độ phục vụ cán bộ y tế, cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp và chất lượng bệnh viện năm 2019 cũng như thực hiện các hoạt động chuyên môn, làm cơ sở xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng Bệnh viện.

Chất lượng bệnh viện sẽ được đánh giá về các nhóm tiêu chí: mức độ minh bạch thông tin, có hay không tư vấn cho bệnh nhân, thái độ ứng xử bằng lời nói và hành động với bệnh nhân, có hay không việc vòi vĩnh, gây khó dễ cho bệnh nhân, có thông báo viện phí hàng ngày, chất lượng khám chữa bệnh.

Sau khi đi kiểm tra thực tế và phát phiếu khảo sát tại các khoa/phòng, Đoàn đã tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện trong công tác: “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp chất lượng bệnh viện hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Tại buổi kết luận, trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những nỗ lực mà tập thể cán bộ nhân viên Bệnh viện Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình Phẫu Thuật Tạo Hình Huế. đã đạt được trong năm qua và đề nghị bệnh viện tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, có giải pháp ưu tiên để cải tiến nâng cao chất lượng khám chữa bệnh hướng tới sự hài lòng của người bệnh theo Bộ Tiêu chí đã ban hành.

Bệnh viện đã triển khai nhiều hoạt động trong việc đánh giá sự hài lòng của người bệnh về phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp theo đúng nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế. Đảm bảo hoạt động của hệ thống “Đường dây nóng”, Hòm thư góp ý, trang phục y tế theo đúng quy định; Xây dựng Quy chế thi đua, khen thưởng; Quy chế xử lý vi phạm và thực hiện có hiệu quả.

BS Nguyễn Đức Huệ – Giám đốc Bệnh viện, thay mặt bệnh viện đã tiếp thu những ý kiến của đoàn kiểm tra, và mong muốn trong năm tới tập thể cán bộ ,nhân viên bệnh viện đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của trên giao cho như: xây dựng các chỉ số chất lượng, phát triển các kỹ thuật mới, tiếp tục cải tiến quy trình khám chữa bệnh tại khoa Khám bệnh; tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, thường xuyên giáo dục y đức nghề nghiệp cho nhân viên bệnh viện…phấn đấu trở thành địa chỉ tin cậy của người bệnh trong tỉnh cũng như khu vực lân cận.

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn kiểm tra tại Bệnh viện

 

 

 

 

 

Add Comment