Vạt da cánh diều trong điều trị khuyết phần mềm ngón cái bàn tay.

Share!

Vạt da cánh diều trong điều trị khuyết phần mềm ngón cái bàn tay.

Ngày 04/10/2019 Bệnh nhân Lê Văn Phụng, 55 tuổi, ở Vĩnh Linh – Quảng Trị vào viện CTCH – PTTH Huế với tình trạng khuyết phần mềm ở mặt sau đốt xa ngón tay cái P, bệnh nhân được cấp cứu với cắt lọc sạch vết thương.

Sau 7 ngày, bệnh nhân được hội chẩn và thống nhất phải làm vạt da che phủ vết thương.

Ngày 11/10/2019 bệnh nhân được phẫu thuật làm vạt da cánh diều che phủ vết thương. Đây là vạt da cần được lấy từ mặt lưng của đốt sau ngón 2, Vạt có cuốn mạch nuôi gian kẻ ngón 1,2 thường được chỉ định che vùng khuyết ngón 1 nói chung, ưu điểm của vạt là có đủ chức năng của diện da che phủ cho vùng vận động ngón cái.

Kíp phẫu thuật thực hiên cuộc mổ trong vòng 1 giờ với lấy vạt ở ngón 2 và chuyển vạt có cuốn mạch che phủ ngón 1, diện lấy vạt được ghép da dày từ cẳng tay.

Diễn biến của vạt qua các ngày điều trị

Ảnh trước mổ

Ảnh trong mổ

Ảnh sau mổ

Ảnh sau mổ 5 ngày

Kết quả sau 7 ngày vạt tương thích hoàn toàn và có thể chuẩn bị xuất viện.

Đây là vạt da thường được thực hiện ở các cơ sở chuyên khoa, giá trị của vạt đã được khẳng định qua các công trình hội nghị khoa học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add Comment