Bệnh viện CTCH – PTTH Huế triễn khai mở lớp đào tạo liên tục cho các nhân viên y tế đang làm việc tại bệnh viện

Share!

Ngày 12/10/2019 Bệnh viện CTCH – PTTH Huế đã liên kết với trường Cao Đẳng Y Tế Huế triễn khai mở lớp đào tạo liên tục cho các nhân viên y tế đang làm việc tại bệnh viện, nội dung đào tạo gồm:

– Kỹ năng tiêm an toàn

-Quản lý chất thải y tế

Một số hình ảnh

 

 

 

 

 

Add Comment