Công tác giám định bảo hiểm định kỳ tại Bệnh viện CTCH – PTTH Huế

Share!

Đây là 1 số hình ảnh về công tác giám định bảo hiểm định kỳ tại Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình – Phẫu Thuật Tạo Hình Huế

Add Comment