Chiều ngày 29/10/2017, Bệnh viện CTCH-PTTH Huế đã tổ chức Đại hội Chi bộ Bệnh viện, nhiệm kỳ 2017-2020 .

Share!
Chiều ngày 29/10/2017, Bệnh viện CTCH-PTTH Huế đã tổ chức Đại hội Chi bộ Bệnh viện, nhiệm kỳ 2017-2020 .

Chiều ngày 29/10/2017, Bệnh viện CTCH-PTTH Huế đã tổ chức Đại hội Chi bộ Bệnh viện, nhiệm kỳ 2017-2020 .
Tại đại hội các đảng viên cũng sôi nổi tham gia đóng góp nhiều ý kiến tham luận tập trung vào việc nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế cho người dân; công tác học tập và nghiên cứu khoa học; tham gia xây dựng Đảng; hoạt động phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao. Các ý kiến đóng góp thể hiện rõ sự nhiệt huyết, ý chí quyết tâm của Đảng viên trong việc xây dựng Chi bộ.
Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm các đồng chí có đủ năng lực, nhiệt huyết và bản lĩnh để hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị mà chi bộ giao, trong đó đồng chí Huỳnh Thanh Tú được đại hội tín nhiệm bầu tiếp tục giữ Bí thư Chi bộ bệnh viện nhiệm kỳ 2017-2020
Đại hội diễn ra đúng trình tự, thời gian quy định; công tác nhân sự được thực hiện đúng quy trình; Đại hội được tổ chức chu đáo và thành công tốt đẹp. Phát biểu tại đại hội, Đồng chí Nguyễn Đức Huệ – Giám đốc bệnh viện đã đề nghị các đồng chí trong cấp ủy mới cũng như toàn thể đảng viên của chi bộ phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã nêu trong Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của chi bộ trong nhiệm kỳ qua; đặc biệt cần thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế năm 2017 và nâng cao kỷ luật, kỷ cương. Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ cần lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015 – 2017.

Một số hình ảnh của đại hội:

Add Comment