BÀI MỚI

Kết quả kiểm tra công tác phòng, chốngdịch bệnh Covid-19 và hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế

Kết quả kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Bệnh viện CTCH – PTTH Huế đạt 130 điểm, xếp loại bệnh viện an